over inverda
over rene
over ariel
referenties
expertise
nieuws
contact

over rene

Gebiedsregisseur en strategisch adviseur René Daniëls is de combinatie van een bevlogen stedenbouwer, klankbord en charismatisch docent. René groeide op in Oost-Nederland en studeerde stedenbouw in Delft. Hij is gebiedsregisseur en strategisch adviseur van Inverda, is supervisor, geeft (gast)colleges op Hogescholen en Universiteiten en levert adviesdiensten.

Kernactiviteiten van René zijn:
• voeren van tijdelijk voorzitterschap van ambtelijk-bestuurlijke
overlegvormen met maatschappelijke en private organisaties;
• geven van expert judgement bij de behandeling van rapportages,
strategische visies, masterplannen en gedetailleerde ruimtelijke
uitwerkingen;
• adviseur en/of lid van welstandcommissies en quality teams;
• doceren aan de Hogeschool en gastcolleges geven op Universiteiten in zowel Nederland als Vlaanderen;
• adviseren van opdrachtgevers over een breed scala aan ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, zowel op het gebied van visievorming en conceptontwikkeling als planuitwerking voor ontwikkelingen in het stedelijke gebied.