over inverda
over rene
over ariel
referenties
expertise
nieuws
contact

September 2011

De maand september stond in het teken van diverse bezoeken aan Antwerpen. Op 14 september was eerst de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling van de dienst Stadsontwikkeling van gemeente ’s-Hertogenbosch aan de beurt. Daarna volgden de Regionale Woningcorporaties Utrecht West met als sluitstuk de afdeling Grondzaken van de gemeente Almere op 30 september. De bezoekers waren stuk voor stuk erg enthousiast over de aanpak en de resultaten van de gebiedsontwikkelingen die werden bezocht, waaronder Omgeving Centraal Station, Park Spoor Noord, havengebied ’t Eilandje, en Schipperskwartier. Dankzij de lange periode dat René Daniëls en Ariel Daniëls daar actief zijn geweest als respectievelijk stadsbouwmeester en project- en procesmanager van ’t Eilandje, konden projecten worden doorgezet en uiteindelijk worden gerealiseerd. Uiteraard blijven vanwege het schaalniveau –vergelijkbaar met de Kop van Zuid in Rotterdam- de ontwikkelingen nog wel even doorgaan. Wellicht een aanleiding om over een paar jaar weer eens te gaan kijken.

Oktober 2011

Op 28 oktober 2011 hield het Bouwforum Leonardo da Vinci zijn 5e Jubileumcongres met als thema ‘Een creatief vitaal Zuid-Limburg’. René Daniëls was één van de sprekers en gaf een inspirerende uiteenzetting over ‘Het Masterplan voor de Regio’. Hierin werd stil gestaan bij het DNA van de Euregio.

Samengevat:

 • Het natuurlijk en cultureel landschap is de eerste bindingsfactor. De Belgische Kempen worden gekoppeld aan het Zuid-Limburgse parklandschap met ‘door’verbindingen naar Eifel en Ardennen. Er zijn groene corridors voorzien naar het Duitse agrarische gebied en de Belgische fruitzone.
 • Het stedelijk netwerk laat twee vleugels zien. De rechter vleugel is Born-Sittard-Geleen als 1e cluster, de parkstad als 2e cluster en Kreiz Aachen-Aachen als de 3e cluster. De linkervleugel wordt gevormd door Genk-Hasselt-Diepenbeek als 1ecluster, Maastricht-Eijsden-Visé als 2e cluster en de voorsteden tot en met Liège als 3ecluster.
 • Centraal voor beide vleugels is het focuspoint City Airport een multifunctionele ontmoetingsplek waar tevens ‘groen’ en ‘urban’ elkaar ontmoeten
 • • Om dit totale stedelijke gebied voor alle functies goed bereikbaar te maken is een slim openbaar vervoersysteem nodig; de Eurorail, een ringsysteem die de Intercity- en TGV- stations aandoet. Een Noord-, Oost-, Zuid- en West- station met daaraan gekoppeld de ‘blue’ en ‘green’ kennislijnen. Dit worden de nieuwe poorten van de Eurostad.

 • Integraal ruimtelijk voorstel voor de Euregio


  DNA en logo voor de Euregio

  November 2011

  Inverda werkt vanaf deze maand samen met Kern Architecten aan een omvangrijke gebiedsontwikkeling in Frankfurt van meer dan 1000 woningen. Ook andere functies inclusief het openbaar gebied worden meegenomen en zijn onderdeel van de integrale ontwikkelingsopgave. De lokatie ligt in de agglomeratie van de stad Frankfurt en redelijk dicht bij het spoor. Reden temeer om de zaken grondig aan te pakken. De komende periode zal gekenmerkt worden door steeds intensiever contact met betrokken actoren. Het creëeren van draagvlak is van het grootste belang. Naast de uitwerking van het strategisch ontwikkelingsproces wordt ondertussen al druk gewerkt aan een synthesemodel en varianten op het oorspronkelijke verkavelingsidee.