over inverda
over rene
over ariel
referenties
expertise
nieuws
contact

Diensten die wij leveren

 • Regievoering en Draagvlakcreatie Ruimtelijke Ontwikkelingsprocessen (D1)
 • Project- en Procesmanagement (D2)
 • Visie- en Strategieontwikkeling (D3)
 • Strategische Planning en Beleid (D4)
 • Ontwikkelen van gebiedsontwikkelingsscenario‚Äôs in workshops (D5)
 • Sturen van keuzeproces bij planuitwerking naar uitvoerbaar eindproduct (D6)
 • Second opinion over gebiedsvisies, wijkaanpakken en geinitieerde nieuwe projecten (D7)
 • Supervisie, klankbord, deelname aan welstandcommissies en commissies van ruimtelijke ordening en ruimtelijk economische ontwikkeling (D8)
 • (Gast)colleges stedenbouw, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (D9)

 • Producten die wij leveren

 • Strategische visie en strategisch plan van aanpak (P1)
 • Belangen-actor analyse (P2)
 • Sterkte-zwakte analyse, kansen- en risicoanalyse (P3)
 • Scenario analyse (P4)
 • Programma van eisen (P5)
 • Haalbaarheidsanalyse en businesscase (P6)
 • Opzet Publiek-Private Samenwerking: intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, realisatieovereenkomst (P7)
 • Opzet selectie, aanbesteding, tender en studieopdracht (P8)