over inverda
over rene
over ariel
referenties
expertise
nieuws
contact

over ariel

Proces- en projectmanager en adviseur Ariel Daniëls is de combinatie van een exact opgeleide gedreven persoon met een brede interesse, projectmanagement ervaring en creatieve, persoonlijke aanpak. Ariel groeide op in Maastricht en studeerde civiele techniek in Delft met specialisaties in infrastructuurplanning en watermanagement. Hij is proces- en projectmanager van Inverda en levert adviesdiensten. In zijn functies als project- en procesmanager en adviseur bij
achtereenvolgens Buro 5 Maastricht (Croonen Groep), Balance, DHV, ECORYS deed hij sinds 1998 ervaring op met projecten en processen op meerdere schaalniveaus. Hij is prima in staat zaken goed met elkaar te verbinden en effectief te schakelen op momenten wanneer dit nodig is. Vanwege zijn organisatiesensitiviteit weet hij altijd een efficiënte route te bepalen binnen de betrokken organisaties. Daarnaast is Ariel resultaatgericht en enthousiasmerend.

Kernactiviteiten van Ariel zijn:
• aansturen van het (ontwikkelings)proces en de projectorganisatie als project- en procesmanager;
• adviseren van opdrachtgevers over een breed scala aan ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, zowel op het gebied van visievorming en conceptontwikkeling als planuitwerking voor ontwikkelingen in het stedelijke gebied;
• ondersteuning en advisering van gemeentelijke organisaties bij het creëren van draagvlak bij betrokken organisaties, opstellen van rapportages, strategische visies, masterplannen en gedetailleerde uitwerkingen, schrijven van collegevoorstellen en raadsvoorstellen en het begeleiden van het communicatietraject;