over inverda
over rene
over ariel
referenties
expertise
nieuws
contact

Regie in vorm en ruimte,
gebiedontwikkelingsprojecten en processen verlopen beter met Inverda

Inverda bundelt meer dan 40 jaar ervaring met projecten op alle
denkbare schaalniveaus. Ervaring met complexe ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening in de breedste zin van het woord. Ervaring die leert dat ieder project het beste verloopt als je vanaf dag 1 in kaart brengt wie de belanghebbenden zijn én die groepen serieus neemt en bij elkaar brengt. Dat is een proces en dat vraagt om regie en coördinatie. Wij zijn de neutrale spin in het web.

Het kernteam van Inverda wordt gevormd door René Daniëls & Ariel Daniëls, een duo dat altijd zoekt naar een haalbare en duurzame visie of plan voor alle betrokken partijen. Wij brengen historische context, markt, overheid, professionals en maatschappelijke doelgroepen bij elkaar. We verwoorden, vertalen en verbinden ambitieuze doelstellingen en alledaagse wensen van organisaties en mensen met elkaar. Inverda weet zich te verplaatsen in de positie van de bezorgde burger, maar ook in die van de bestuurder. Wij zoeken altijd naar een duidelijke win-win situatie. Een gezamenlijk zoekproces waarbij wij iedereen willen inspireren vanuit samenhang en harmonie. Daardoor ontstaat draagvlak, waarbij alle zaken aan de orde worden gesteld en niets wordt vergeten of weggelaten.

Inverda levert advies, project- en procesmanagement bij ontwikkelingen in steden en op het platteland. Hierbij gaat het om alle voorkomende ruimtelijke schaalniveaus en ook solitaire vastgoedobjecten of clusters. Het accent van onze werkzaamheden ligt in de transformatie van bestaand gebied: van een bescheiden stedelijke (wijk)vernieuwing naar complexe, multifunctionele projecten en totale gebiedstransformatie. Het kan gaan om strategische visies, plannen van aanpak, ruimtelijk-economische ontwikkelingsvisies of concrete fysieke oplossingen. Naast kwaliteit en innovatie is uitvoerbaarheid erg belangrijk.

Door onze expertise en inzet zijn wij in staat om processen soepel te laten verlopen. Wij kunnen bovendien processen rond projecten zodanig organiseren, dat wij ze tegelijk in een stroomversnelling brengen. Soms volstaat een beetje 'smeerolie', een andere keer is een grondige aanpak nodig. Niet alleen het resultaat telt, maar ook de weg er naar toe. Daarbij hechten wij groot belang aan multifunctionaliteit en flexibiliteit van plannen die worden ontworpen en uitgevoerd. Wij pakken de zaken op pragmatische wijze aan waarbij de haalbaarheid nooit uit het oog wordt verloren. In onze plannen gaan wij voor een duurzame samenleving.

Ook als een project al gestart is, kunnen we zeer waardevolle bijdragen leveren aan het soepele verloop van het totale proces. Het zal duidelijk zijn dat soepele processen veel minder budgetoverschrijdingen kennen. Profiteer van onze ervaring en neem contact op voor een eerste vrijblijvende bespreking van uw wensen.